Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU  INTERNETOWEGO FOR YOU Biżuteria Barbara Sosnowska
 
 
§ 1 Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.foryoubizuteria.pl prowadzony jest przez firmę: FOR YOU Biżuteria Barbara Sosnowska, ul. Ruczajowa 8, 15 - 587 Białystok wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9661612733, REGON 200732435.

 
§ 2 Składanie zamówień

1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
2. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienia są realizowane i wysyłane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
5. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
7. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, elektronicznych, kart płatniczych lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.
 
§ 3 Koszty i termin wysyłki

1. Zamówione towary są wysyłane pod adres na terenie Polski wskazany w formularzu zamówienia (nie wysyłamy za granicę). Nie ma możliwości odbioru osobistego. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Przesyłka wysyłana jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 25 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
4. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta.
 
§ 4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Od 01.01.2020r. nie wystawiamy firmom faktur do paragonów.
3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
4. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto, płatnościami elektronicznymi lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą są realizowane przez serwis Przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 
§  5 Procedura reklamacji
 

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.foryoubizuteria.pl są objęte roczną gwarancją.
2. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na adres:
FOR YOU Biżuteria Barbara Sosnowska
ul. Ruczajowa 8
15-587 Białystok
4. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć dowód zakupu reklamowanego towaru (paragon lub faktura) oraz wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu, dostępny do pobrania również na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.foryoubizuteria.pl w stopce Reklamacje i zwroty.
5. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to niemożliwe, FOR YOU Biżuteria Barbara Sosnowska gwarantuje zwrot należności drogą przelewu na konto wskazane przez zamawiającego.
7. Reklamacji nie podlega waga Towaru, gdyż biżuteria oferowana w sklepie jest ręcznie robiona i wagi otrzymanych Towarów mogą się różnić od podanych w specyfikacji. Zależy ona również od rozmiaru pierścionków, obrączek oraz rodzaju i koloru kamieni.

 
§  6 Odstąpienie od umowy
 

1. Klient, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@foryoubizuteria.pl bądź też listownie na adres:
FOR YOU Biżuteria Barbara Sosnowska
ul. Ruczajowa 8
15-587 Białystok
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego FOR YOU Biżuteria Barbara Sosnowska, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
3. Zwracany produkt musi znajdować się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, z nienaruszoną metką oraz nie może nosić żadnych śladów użycia. Towar noszący ślady użytkowania zostanie odesłany do klienta na jego koszt. Wraz z towarem należy przesłać dowód zakupu oraz informację o numerze konta, na który zwrócimy konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Towar należy odesłać do nas na swój koszt.
4. W przypadku gdy oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy zostało złożone drogą elektroniczną, sprzedawca musi potwierdzić je niezwłocznie. Potwierdzenie takie musi być na trwałym nośniku. Trwałym nośnikiem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta jest również poczta elektroniczna.
5. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zwrotowi nie podlegają w szczególności produkty personalizowane na których na życzenie Klienta została przeprowadzona istotna ingerencja w strukturę produktu jak np. grawerowanie mechaniczne, laserowe);
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
7. FOR YOU Biżuteria Barbara Sosnowska zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez sprzedawcę zwracanych Towarów.
8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą.
 
§  7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 
1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz Polityką Prywatności.
 
§  8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania.

Załącznik nr 1
 
......................................
(miejscowość, data)


 
FOR YOU Biżuteria Barbara Sosnowska
ul. Ruczajowa 8
15 - 587 Białystok
 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ......................................................................................

 2. Adres: ........................................................................................................................................

 3. Adres e-mail: ..............................................................................................................................

 4. Telefon: …..................................................................................................................................

 5. Data dokonania zakupu: .............................................................................................................

 6. Nazwa towaru: ...........................................................................................................................

 7. Ilość reklamowanego towaru: ......................................................................................................

 8. Cena brutto: ...............................................................................................................................

 9. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ..............................................................

 10. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ..................................................................................

  …................................................................................................................................................

  …................................................................................................................................................

 11. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ..........................................................................................

  …................................................................................................................................................

Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru): ................................................................................................
 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.

 

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)

Załącznik nr 2

........................................................
(imię i nazwisko Klienta)
........................................................
(adres)
........................................................
........................................................
(adres email)
 
FOR YOU Biżuteria Barbara Sosnowska
ul. Ruczajowa 8
15 - 587 Białystok

 

 

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) odstępuję od umowy dotyczącej zakupu towaru ........................................………………………………...........................................................................................

Data odbioru towaru: ...................................................... .

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: .....................................................................................)

na następujący rachunek bankowy: .......................................................................................................

Zakupiony Towar zwracam w stanie nienaruszonym z metką oraz z dowodem zakupu.

 

 

............................................................
          (czytelny podpis Klienta)

 

Przejdź do strony głównej